Tên của tổ chức này được thành lập tháng 6 năm 1925

bfss_flashtệp tin = "http://www.ionline2017.com/templates/rhuk_solarflare_ii/flash/logo.swf"; bfss_width = 620; bfss_height = 110; bfss_id = "fls_moview";


You watching: Tên của tổ chức này được thành lập tháng 6 năm 1925

----*Liên kết website*---- Đảng cộng sản cả nước Quốc hội Việt Nam Văn phòng quốc hội Chính phủ Việt Nam Người đại biểu
*
*
*
*See more: Top 7 Phấn Mắt Hãng Nào Rẻ Mà Đẹp Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay

*
Hôm nay
*
Ngày hôm qua
*
Cả tuần
*
Cả tháng
*
Tất cả5583723

bfss_flashfile = "http://www.ionline2017.com giới.vn/templates/rhuk_solarflare_ii/flash/banner_su.swf"; bfss_width = 190; bfss_height = 93; bfss_id = "fls_moview";


See more: Thông Tin Chi Tiết Ca Sĩ Cẩm Ly, Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Cẩm Ly

*
Muốn nắn tìm hiểu về một đất nước, bạn ta thường trải qua góc cửa nhiệm mầu có tên LỊCH SỬ
6-1925 :Nguyễn Ái Quốc Thành lập VN Tkhô giòn Niên cách mạng đồng minh hội.
*

Từ đầu năm mới 1925, trên cửa hàng đông đảo hội viên kiên trung của Tâm tâm buôn bản, Nguyễn Ái Quốc đã Ra đời “Nhóm túng thiếu mật” trong số ấy bao gồm 5 đảng viên cùng sản dự bị với 2 đoàn viên thanh niên cùng sản dự bị. Lấy “Nhóm túng thiếu mật” này làm cho nồng cốt, tháng 6-1925, nước ta tkhô hanh niên cách mạng bạn hữu hội được thành lập và hoạt động.

Từ đầu năm mới 1925, trên cơ sở hầu như hội viên kiên trinh của Tâm trọng tâm thôn, Nguyễn Ái Quốc đang thành lập “Nhóm bí mật” trong những số ấy bao gồm 5 đảng viên cộng sản dự bị với 2 đoàn tụ tkhô nóng niên cùng sản dự bị. Lấy “Nhóm túng thiếu mật” này làm nồng cốt, tháng 6-1925, đất nước hình chữ S tkhô hanh niên phương pháp mạng bè bạn hội được Thành lập và hoạt động.

VN tkhô nóng niên phương pháp mạng bạn bè hội là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam Thành lập và hoạt động vào ngày xuân 1930.


Chuyên mục: Blog