Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng

Share:

a) Giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật đó.Quý khách hàng vẫn xem: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là

b) Hai đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

Bạn đang đọc: Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng

You watching: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là


*

*

Chứng minc rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình chữ nhật kia.

b) Hai mặt đường thẳng trải qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhị trục đối xứng của hình chữ nhật kia.

Lớp 8 Toán 0 0 Gửi Hủy Sgk tập 1 - trang 99

Chứng minch rằng :

a) Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là chổ chính giữa đối xứng của hình chữ nhật đó

b) Hai con đường trực tiếp đi qua trung điểm nhị cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Lớp 8 Tân oán Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy

a) Vì hình bình hành nhận giao điểm hai tuyến đường chéo cánh làm cho trung ương đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình bình hành buộc phải giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là trung ương đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân dìm đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì đáy làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình thang cần phải có lòng là nhì cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Vì hình bình hành nhấn giao điểm hai đường chéo cánh làm cho trung khu đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một hình bình hành đề nghị giao điểm hai đường chéo cánh của hình chữ nhật là trung khu đối xứng của hình.

b) Vì hình thang cân dấn mặt đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy làm cho trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 trong hình thang cần phải có lòng là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng:a) Giao điểm hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai con đường trực tiếp đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Lớp 8 Toán thù 3 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành dấn giao điểm hai đường chéo cánh có tác dụng trung tâm đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là một hình bình hành nên giao điểm hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là vai trung phong đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân nặng dìm đường thẳng trải qua trung điểm hai lòng làm cho trục đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 trong những hình thang cân có nhì lòng là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật đề nghị haimặt đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do trong hình chữ nhật, hai đường chéo giảm nhau trên trung điểm từng đường buộc phải giao điểm của hai tuyến phố chéo là trọng tâm đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nhận đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì lòng làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là 1 hình thang cân gồm đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật, cho nên vì vậy hai tuyến phố trực tiếp đi qua trung điểm nhì cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

a) Do vào hình chữ nhật, hai đường chéo cánh giảm nhau tại trung điểm từng đường đề nghị giao điểm của hai đường chéo cánh là trung khu đối xứng của hình chữ nhật.

b) Do hình thang cân nặng thừa nhận đường thẳng trải qua trung điểm nhì đáy có tác dụng trục đối xứng, nhưng hình chữ nhật là 1 trong những hình thang cân nặng có lòng là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật, do đó hai tuyến đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị cạnh đối của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minch rằng:a) Giao điểm hai tuyến phố chéo cuẩ hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng củahình chữ nhật đó.

b) Hai đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là nhì trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Thẻ Cào Viettel Bị Mất Số - Cách Lấy Lại Mã Nhanh Chóng

AE OI GIUPhường M` NHA CM CO HINH NHA CAC BAN ~~~

Lớp 8 Toán 3 0 Gửi Hủy

Do hình chữ nhật là hình bình hành yêu cầu thừa nhận giao điểm hai tuyến phố chéo cánh làm cho tâm đối xứng.Chứng minhb) Do hình chữ nhật là hình thang cân gồm lòng là nhì cặp cạnh đối của chính nó. Do kia hai tuyến đường trực tiếp đi qua trung điểm nhì cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

XONG RÙI NÀ ^^^^^^^^^^^

Đúng 0
Bình luận (0)

~~~ tuong pnhị cm kieu gt kl teo ma`

Đúng 0
Bình luận (0)

a,Vì hình bình hành nhận giao điểm hai tuyến phố chéo làm tâm đối xứng, mà lại hình chữ nhật là một trong hình bình hành cần giao điểm hai tuyến đường chéo của hình chữ nhật là trung khu đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân dấn đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy có tác dụng trục đối xứng, cơ mà hình chữ nhật là 1 trong hình thang cân nặng gồm nhì đáy là nhị cạnh đối xứng của hình chữ nhật cần haicon đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0) Sách bài xích tập - trang 93

Chứng minc rằng vào hình chữ nhật :

a) Giao điểm của hai tuyến phố chéo là tâm đối xứng của hình

b) Hai đường trực tiếp đi qua trung điểm của nhị cạnh đối là nhì trục đối xứng của hình

Lớp 8 Toán thù Bài 9: Hình chữ nhật 2 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)


*

a. Điện thoại tư vấn O là giao điểm của hai tuyến phố chéo cánh AC và BD.See more: 100+ Lời Chúc Sinh Nhật tặng Người Yêu Ngọt Ngào, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Người Yêu Ngọt Ngào

b. Ta biết trong hình thang cân nặng đường thẳng trải qua trung điểm của nhì đáy là trục đối xứng của nó.

Theo quan niệm ta gồm hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình thang cân nặng. Nếu ta coi hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng bao gồm nhì cạnh đáy AB và CD thì con đường trực tiếp d1d1 trải qua trung điểm của AB với CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng có nhị lòng là AD và BC đề xuất mặt đường trực tiếp d2d2 đi qua trung điểm của AD với BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng trong hình chữ nhật :

a) Giao điểm của 2 đường chéo cánh là trung tâm đối xứng của hình

b) Hai con đường thẳng trải qua trung điểm của 2 cạnh đối là 2 trục đối xứng của hình

Lớp 8 Tân oán 2 0 Gửi Hủy

a,Vì hình bình hành thừa nhận giao điểm hai đường chéo cánh có tác dụng tâm đối xứng, nhưng mà hình chữ nhật là một trong hình bình hành cần giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của hình

b,Vì hình thang cân dìm mặt đường trực tiếp đi qua trung điểm hai lòng có tác dụng trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một trong hình thang cân nặng gồm nhị đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật phải haimặt đường trực tiếp trải qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Đúng 0
Bình luận (0)

a,

A B C D O

Giả sử ABCD là hình chữ nhật. Call O là giao điểm của AC với BD.

Theo đặc điểm đường chéo cánh của hình chữ nhật ta có; hai tuyến đường chéo cân nhau cùng cắt nhau tại trung điểm mỗi mặt đường.

Vậy: OA = OC và OB= OD

Do đó, O là trung khu đối xứng của hình chữ nhật đó.

b,

A B C D

Áp dung tính chất: Đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó.

ABCD là hình chữ nhật

⇒ ABCD là hình thang cân nặng (nhì đáy AB với CD)

⇒ Đường thẳng trải qua trung điểm AB cùng CD là trục đối xứng ABCD.

Tương từ bỏ vậy: ABCD cũng là hình thang cân nặng với nhì lòng AD và BC

⇒ Đường trực tiếp trải qua trung điểm AD cùng BC là trục đối xứng của ABCD. ( đpcm )

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng trong hình chữ nhật:Hai đường trực tiếp đi qua trung điểm, của nhị cạnh đối là trục đối xứng của hình.

Lớp 8 Toán 1 0 Gửi Hủy


*

Trong hình thang cân, mặt đường trực tiếp trải qua trung điểm của nhị đáy là trục đối xứng của nó.

Theo quan niệm ta tất cả hình chữ nhật cũng là một trong hình thang cân nặng. Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng gồm hai cạnh lòng AB cùng CD thì con đường trực tiếp d 1 đi qua trung điểm của AB cùng CD là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Nếu ta xem hình chữ nhật ABCD là hình thang cân nặng gồm nhì cạnh lòng AD với BC thì đường trực tiếp d 2 đi qua trung điểm của AD với BC là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD.

Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng vào hình chữ nhật:Giao điểm của hai tuyến phố chéo là trung khu đối xứng của hình.

Lớp 8 Tân oán 1 0 Gửi Hủy


*

Điện thoại tư vấn O là giao điểm hai tuyến đường chéo cánh AC với BD.See more: Cách Tạo Tài Khoản Samsung Smart Tv

Bài viết liên quan