Lap bao cao tieng anh là gì

Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để công việc của bạn được dễ dàng với tiện lợi rộng, các bạn không thể thiếu kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng vậy. Sau trên đây, Shop chúng tôi đang tổng đúng theo list trường đoản cú vựng tiếng anh chăm ngành kế toán thù - kiểm toán thù mà lại chúng ta xuất xắc gặp gỡ trong nghành nghề dịch vụ này, hi vọng bọn chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng làm việc vào môi trường kế toán- kiểm toán bởi giờ đồng hồ Anh dễ dãi hơn.

You watching: Lap bao cao tieng anh là gì

Bạn vẫn xem: Lập báo cáo giờ anh là gì


*

** Dưới đấy là những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán phổ cập độc nhất vô nhị hiện thời, thuộc chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: túi tiền nên trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Chechồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả xây dừng cơ phiên bản dsinh sống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu hễ cùng chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người tải trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguim giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nuốm định

37. General & administrative expenses: túi tiền làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công cố kỉnh, luật vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá gia sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư phạt triển

48. Itemize: Msống tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán gia sản cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ hội chứng khân oán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với đầu tư chi tiêu lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà snghỉ ngơi hữu

71.

See more: Vật Chất Có Trước Hay Ý Thức Có Trước Hay Vật Chất Có Trước, Ý Thức Có Trước Hay Vật Chất Có Trước

Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: túi tiền buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thù nđính hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes và other payables to lớn the State budget---- Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số tự vựng siêng ngành Lúc kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản nên thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô hanh toán thù bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô hanh toán bởi chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh khô toán thù ko dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan mang lại kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative sầu expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá cả chuyển động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: túi tiền bảo đảm hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá chỉ gốc

** Các bí quyết trong giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngđiều đình mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ đề xuất trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả vào đầu kỳ + những khoản khuyến mãi nhận được + Các khoản tiền nợ trả đến công ty cung ứng + bù trừ giữa nợ nên thu cùng nợ bắt buộc trả.

See more: Cách Tải Game Pokemon Black And White & Black 2 Việt Hóa, Tải Game Pokemon Black And White 2

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt vào tiếng anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

Để rất có thể làm cho xuất sắc hơn trong từng nghành của ngành kế toán, thì tức thì cất cánh giờ đồng hồ các bạn nên lý thuyết Xu thế phát triển vào sự nghiệp của chính bản thân mình. Mà rất có thể giải pháp giỏi và kết quả độc nhất cất cánh tiếng là ko chấm dứt cải thiện kỹ năng và kiến thức cũng như kinh nghiệm tay nghề thao tác của chính bản thân mình qua những khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán thù sinh hoạt các trung trung tâm.