Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

*

Thông tứ 200-năm trước - điều 96. tài khoản 911 - khẳng định hiệu quả tởm doanh

*

 

THÔNG TƯ 200-năm trước - ĐIỀU 96. TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Ngulặng tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để làm xác minh và phản ảnh kết quả hoạt động sale với những vận động không giống của doanh nghiệp vào một kỳ kế tân oán năm. Kết quả vận động sale của chúng ta bao gồm: Kết trái hoạt động thêm vào, kinh doanh, tác dụng hoạt động tài bao gồm và tác dụng chuyển động khác.

You watching: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

- Kết trái vận động chế tạo, marketing là số chênh lệch thân lợi nhuận thuần với trị giá bán vốn hàng bán (bao gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư cùng hình thức, giá cả thêm vào của thành phầm xây gắn thêm, chi phí tương quan mang lại vận động kinh doanh nhà đất đầu tư, như: ngân sách khấu hao, ngân sách thay thế sửa chữa, tăng cấp, ngân sách dịch vụ thuê mướn hoạt động, chi phí thanh hao lý, nhượng chào bán nhà đất đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí thống trị công ty lớn.

- Kết trái hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập của chuyển động tài thiết yếu cùng chi phí hoạt động tài chủ yếu.

- Kết trái chuyển động không giống là số chênh lệch thân những khoản thu nhập không giống với những khoản ngân sách không giống và ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp lớn.

b) Tài khoản này phải phản chiếu không thiếu thốn, chính xác tác dụng hoạt động marketing của kỳ kế tân oán. Kết trái vận động sale yêu cầu được hạch tân oán chi tiết theo từng các loại hoạt động (vận động tiếp tế, chế tao, chuyển động marketing thương thơm mại, hình thức, vận động tài bao gồm...). Trong từng nhiều loại hoạt động kinh doanh rất có thể bắt buộc hạch tân oán chi tiết mang đến từng nhiều loại sản phẩm, từng ngành mặt hàng, từng mô hình dịch vụ.

c) Các khoản lợi nhuận cùng thu nhập cá nhân được kết đưa vào thông tin tài khoản này là số lợi nhuận thuần cùng thu nhập thuần.

2. Kết cấu cùng ngôn từ đề đạt của tài khoản 911 - Xác định hiệu quả ghê doanh

Bên Nợ:

- Trị giá chỉ vốn của thành phầm, hàng hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu cùng các dịch vụ đang bán;

- túi tiền chuyển động tài bao gồm, ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty với chi phí khác;

- Chi phí bán sản phẩm với chi phí cai quản doanh nghiệp;

- Kết đưa lãi.

Bên Có:

- Doanh thu thuần về số thành phầm, hàng hóa, bất động sản chi tiêu cùng dịch vụ đang buôn bán vào kỳ;

- Doanh thu vận động tài bao gồm, những khoản thu nhập cá nhân khác và khoản ghi bớt chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Phương thơm pháp kế tân oán một trong những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính chủ yếu

a) Cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết dịch số doanh thu bán sản phẩm thuần vào thông tin tài khoản Xác định kết quả sale, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ

Có TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.

See more: Vật Chất Có Trước Hay Ý Thức Có Trước Hay Vật Chất Có Trước, Ý Thức Có Trước Hay Vật Chất Có Trước

b) Kết gửi trị giá bán vốn của thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vẫn tiêu thú vào kỳ, chi phí tương quan mang đến hoạt động kinh doanh nhà đất đầu tư chi tiêu, như chi phí khấu hao, ngân sách thay thế sửa chữa, upgrade, chi phí cho thuê vận động, chi phí tkhô giòn lý nhượng cung cấp nhà đất đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 632 - Giá vốn sản phẩm chào bán.

c) Cuối kỳ kế tân oán, kết gửi lợi nhuận vận động tài chính với những khoản thu nhập cá nhân khác, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.

d) Cuối kỳ kế tân oán, kết gửi ngân sách chuyển động tài bao gồm cùng các khoản ngân sách khác, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 635 - Ngân sách tài chính

Có TK 811 - Chi tiêu không giống.

đ) Cuối kỳ kế toán, kết đưa ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả khiếp doanh

Có TK 8211 - Ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch thân số tạo ra mặt Nợ cùng số tạo nên mặt Có TK 8212 “giá thành thuế thu nhập hoãn lại”:

- Nếu TK 8212 tất cả số phát sinh mặt Nợ lớn hơn số tạo nên bên Có, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 8212 - giá thành thuế thu nhập hoãn lại.

- Nếu số tạo ra Nợ TK 8212 nhỏ tuổi hơn số gây ra Có TK 8212, kế toán thù kết nhảy số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 - Chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại

Có TK 911 - Xác định kết quả sale.

g) Cuối kỳ kế toán, kết gửi ngân sách bán sản phẩm gây ra vào kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả tởm doanh

Có TK 641 - Ngân sách bán sản phẩm.

h) Cuối kỳ kế toán thù, kết đưa ngân sách quản lý công ty gây ra trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng khiếp doanh

Có TK 642 - túi tiền thống trị công ty lớn.

i) Kết gửi tác dụng chuyển động kinh doanh trong kỳ vào ROI sau thuế không phân phối:

- Kết gửi lãi, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế không phân phối.

See more: Các Tính Chất Của Tứ Giác Nội Tiếp Và Các Dạng Bài Thường Gặp

- Kết gửi lỗ, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 911 - Xác định kết quả sale.

k) Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán thù phụ thuộc được phân cấp quan sát và theo dõi kết quả kinh doanh vào kỳ nhưng lại không tuân theo dõi mang đến ROI sau thuế không phân phối hận triển khai kết đưa hiệu quả sale vào kỳ lên đơn vị cấp cho trên: