Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ

... *Homework: Giáo án Tiếng Anh 41 - Learn vocabulary by heart - Prepare the next lesson (A closer look 2) Giáo án Tiếng Anh 42 Period: 17 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 06 UNIT ... closer look 1) Experiments: Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 01 Period: 02 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án Tiếng Anh 49 Giáo án Tiếng Anh 50 Week: 07 Period: đôi mươi...

You watching: Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ


*

... Hello,phong, Nice to lớn meet you Class 3A: Nhu, Ngoc Class 3B: Diep, Han Class 3C: Nhat, Nghia School year: 2015-năm 2016 1.a, 2.b This is ; Hello, Nam This is; Hello, Phong 23 Let’s sing: How are you? •Teacher: ... WEEK Period: Planning date: 30 /11 /năm ngoái Date of teaching: 01 & 03/ 12/ 2015 ………………………………………………………………………………………………………… UNIT 3: THIS IS TONY Lesson I Objectives: - By the kết thúc ... Have sầu the whole class read each sentence in School year: 2015-2016 Answers: – 2- 3- Answers: (6) 2(8) 3( 10) 4( 10) 36 chorus to lớn reinforce their pronunciation Let’s sing - Ss listen lớn the tuy vậy times...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - Do exercise A1, (p .10 ), B2, (Phường .11 ) workbook UNIT MY HOME Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be ... Talkative sầu, friendly, creative sầu * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/trăng tròn /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung vật dụng Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - Do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (Phường. .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS Tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be...
*

... play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss khổng lồ give the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss khổng lồ present lớn the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss lớn look at the picture &...
*

... play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss lớn give sầu the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss khổng lồ present to lớn the class about their writing - Tell Ss khổng lồ pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to lớn look at the picture và...
*

... corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathuôn is 42. 195 kilometers long ( 26 miles và 385yards) They were held in Olympia Boxing ... next lesson: Unit 8: Communication - Do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports & games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the end of this lesson students will be ... lesson: Unit 8: Closer look - Do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P..10, 11) workbook 20 Unit Sports và games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the end of the lesson, ss will be able...

See more: Những Cây Có Hoa Nở Về Ban Đêm Như Nhài Quỳnh Dạ Hương Có Đặc Điểm Gì Thu Hút Sâu Bọ


... passages Help Ss khổng lồ understvà the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative sầu Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: Body parts và appearance, personality 36 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... questions lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple và the present continuous Ex 6: - Asks Ss to ex6 - Calls one Ss khổng lồ the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working and serious ...
... c.beef d water e tea f.chocolate Answer key : 1-d , 2-b , 3-f , 4-a , 5-c , 6- e - T asks students practice how to lớn asks and answer at the store - T asks students learn by heart new words & structure ... there? - Two peoples • Who is this? - Storekeeper • And who is this? - Mrs.Vui • Where are they? - The Store Presentation - T asks the students lớn listen to A1a và check their guessing - Ss listen ... - T asks students practice asking buying at the store - Ss practice b, Listen và repeat Then practice the dialogue using these words - T asks students look at the picture và listen khổng lồ A1b -...
... 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án Tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… 20 Giáo án Tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án Tiếng Anh - Divide the class inkhổng lồ groups of or 5, let them discuss their answers khổng lồ the questions,...
... Giáo án Tiếng Anh 19 Week: 03 Period: 07 Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… Week: 01 / Tiếng Anh0 4 Giáo án Period: Giáo án Tiếng Anh ... Discuss: - Which school (aao ước the three Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 above) would you like khổng lồ go? Why? Giáo án Tiếng Anh 16 answers to the questions, và give sầu reasons - Ask some Ss ... work Content * Warm-up: Nought & Crosse: N e Week: 01 / Period :án Tiếng Anh Giáo 04 play lượt thích listen make watch Giáo án Tiếng Anh game Ex: She often plays chess after school - Ask Ss to lớn give...
... usually/ often… Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 I Vocabulary II .B1: Listen and repeat S+ adverbs of frequency+ V (s,es ) + in ... seasons B1 a, What’s the weather like in the winter ? It’s cold Back Period 81 - Unit 13: Activities và the seasons B1 Lucky number! Baông xã Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 b, ... the seasons B1 c, What you when it’s hot ? I when it’s hot Baông chồng Period 81 - Unit 13: Activities & the seasons B1 Lucky number! Baông chồng Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons B1 Lucky number!...

See more: Lịch Chiếu Phim Vtv1 Hôm Nay, Lịch Phát Sóng Vtv1 Ngày 01/10/2021


... minutes) - Ask students khổng lồ write about 100 - 150 words what they have sầu experienced or have sầu done to solve sầu their problems in studying & life The 10th period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: ... teacher và write down Unit 2: School talks th The period Date : Grade 10 Theme: School talks Unit 2: Reading Time: 45 minutes 10 I Objectives: Educational aim: - Students know how to lớn appreciate ... another suffering - Some others repeat famous person (about 100 words) - Copy the words - Listen and copy The 13th period Date : Grade 10 Theme: People’s Bachồng Ground Unit 3: Speaking: Expressing...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt vnạp năng lượng bản trong tâm địa mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ đầu năm Điểm sáng phổ biến cùng mục đích của ngành ruột khoang tmáu minc về con trâu lập dàn ý bài xích văn uống tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ vào che chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc biên soạn bài bác cô bé nhỏ cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve nhỏ trau bài xích ca nthêm đi trên kho bãi mèo sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn uống học tập trung đại VN lớp 11 bài tập Tỷ Lệ những thống kê tất cả giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8