Điểm chuẩn đại học tây bắc năm 2021 chính thức

Share:

Trường Đại Học Tây Bắc Chính Thức Thông Báo Mức Điểm Chuẩn Đại Học trúng Tuyển Nguyện Vọng 1 Năm 2021. Thí Sinh Xem Thông Tin Điểm Chuẩn Cho Từng Ngành Tại Đây


Điểm chuẩn ngôi trường Đại học Tây Bắc 2021 với list trúng tuyển chọn theo diện xét học bạ trung học phổ thông chấp nhận được Ban giám hiệu đơn vị ngôi trường công bố ví dụ nlỗi sau đây. Mời thí sinh theo dõi và quan sát.

*

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tây Bắc 2021 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc 2021

Giáo dục đào tạo Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.0

Giáo dục đào tạo Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 26.0

giáo dục và đào tạo Chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 25.0

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 18.0

Sư phạm Toán thù học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Sinch học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 22.0

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 24.5

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: trăng tròn.0

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15.0

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15.0

Chăn uống nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 15.0

Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Điểm chuẩn: 15.0

Nông học

Mã ngành: 7620109

Điểm chuẩn: 15.0

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

Điểm chuẩn: 15.0

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15.0

Tài thiết yếu - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15.0

Sinh học ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Điểm chuẩn: 15.0

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn: 15.0

Lời kết: Trên đấy là báo cáo danh sách trúng tuyển chọn cùng điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tây Bắc 2021 vì Kênh tuyển sinch 24h triển khai.

Bài viết liên quan