điểm chuẩn trường đại học kinh tế luật 2015

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP.HCM, Xem điểm chuẩn ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TP HCM, Tra cuu diem chuan ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TPhường..TP HCM, Kiem tra diem chuan ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP. HCM, điểm chuẩn cụ thể những ngành, kăn năn thi ngôi ngôi trường ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP... TP HCM...

Quý Khách đang xem: Đại học kinh tế cách thức điểm chuẩn chỉnh 2015

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối hận thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380107 Luật tmùi hương mại quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
2 D380107 Luật tởm doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
3 D340405 Tmùi hương mại năng lượng điện tử A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
4 D340115 Marketing A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
5 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
6 D340120 Kinc donước anh tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
7 D340101 Quản trị ghê doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
8 D340405 Hệ thống công bố quản ngại lý A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
9 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
10 D340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
11 D310101 Kinch tế cùng với Quản lý công A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
12 D310106 Kinh tế đối ngoại A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
13 D310101 Kinch tế học A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
14 D380101 Luật tài bao hàm - ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
15 D380101 Luật dân sự A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
Trường ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TPTP HCM thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh, tra cứu vớt vớt điểm chuẩn chỉnh chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP. HCM
.


You watching: điểm chuẩn trường đại học kinh tế luật 2015


See more: 9 Cuốn Sách Nên Đọc Trước Tuổi 20, 9 Cuốn Sách Hay Nên Đọc Trước Tuổi 20

Xem thông tin điểm chuẩn chỉnh chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TPhường. HCM
*See more: Công Suất Máy Hàn 3 Pha ) 380V Cho, Đọc Hiểu Thông Số Kỹ Thuật Trên Máy Hàn Điện Tử

Item Reviewed: Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP HCM 20159 out of 10 based on 10 ratings. 9 user đánh giá.