Đề thi viên chức giáo dục thcs

Share:

ionline2017.com liên tiếp ra mắt cùng với các bạn “200 đề trắc nghiệm Kiến thức tầm thường ôn thi gia sư trung học cơ sở cùng trung học phổ thông “ cực kì tương đối đầy đủ với trên 600 câu hỏi cùng câu trả lời đến các bạn test mức độ cho các kỳ thi tuyển chọn dụng viên chức giáo dục, cô giáo trong thời gian sắp tới.


Bạn đang đọc: Đề thi viên chức giáo dục thcs

Giới thiệu cỗ 200 đề trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục

Các đề thi trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ, thầy giáo môn Kiến thức tầm thường tiếp sau đây được tổng vừa lòng tự bộ “Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỹ năng và kiến thức thông thường ôn thi cô giáo trung học cơ sở với THPT“ .

Có thể nói đấy là bộ tài liệu môn Kiến thức bình thường ôn thi giáo viên THCS-THPT không thiếu duy nhất tự trước cho tới tiếng với 06 chủ thể , câu chữ trắc nghiệm:

Nội dung số 1:Luật viên chức

Nội dung số 2:Luật Giáo dục

Nội dung số 3:Điều lệ ngôi trường trung học cửa hàng (THCS), trường trung học nhiều (THPT) cùng ngôi trường rộng lớn có rất nhiều cấp cho học

Nội dung số 4:Thông bốn số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ban hành Quy chế Reviews xếp nhiều loại học viên trung học tập các đại lý và trung học tập phổ thông

Nội dung số 5:Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng tư năm2008 của Sở trưởng Bộ Giáo dục và Đào chế tạo phát hành Quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo

Nội dung số 6:Thông bốn 30/2009/TT-BGDĐT về vấn đề ban hành Quy định chuẩn công việc và nghề nghiệp cô giáo cơ sở dạy dỗ phổ thôngMỗi đề thi trắc nghiệm bao hàm 30 câu trắc nghiệm đúng không nên.


Các bạn làm không còn nút ít kiểm tra kết quả đã hiện ra. Để coi hiệu quả chúng ta làm theo trả lời của trang web.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm sau đây sẽ giúp ích mang đến các bạn. Nếu bao gồm không đúng sót, chúng ta trực tiếp bình luận bên dưới, AD đang sửa thắc mắc.

Làm chấm dứt cỗ đề này thì tác dụng Vòng 1 tự động đỗ. Chúc chúng ta ôn thi hiệu quả!


Xem thêm: Phần Mềm Đọc Đuôi Pdf Miễn Phí Trên Máy Tính Windows, Macbook

*

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức và kỹ năng chung số 1 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với THPT môn kiến thức tầm thường số 2 Trắc nghiệm cô giáo THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 3 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 4 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với trung học phổ thông môn kiến thức thông thường số 5 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kỹ năng tầm thường số 6 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng và kiến thức thông thường số 7 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng thông thường số 8 Trắc nghiệm gia sư THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 9 Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 10 Trắc nghiệm cô giáo THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 11 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức phổ biến số 12 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với THPT môn kiến thức và kỹ năng chung số 13 Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức thông thường số 14 Trắc nghiệm cô giáo THCS với THPT môn kỹ năng thông thường số 15 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức bình thường số 16 Trắc nghiệm thầy giáo THCS cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 17 Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 18 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 19 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở và THPT môn kỹ năng phổ biến số 20 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kỹ năng tầm thường số 21 Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức và kỹ năng chung số 22 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 23 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kiến thức chung số 24 Trắc nghiệm gia sư THCS và THPT môn kiến thức phổ biến số 25 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở và THPT môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 26 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng và kiến thức thông thường số 27 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng phổ biến số 28 Trắc nghiệm cô giáo THCS với trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 29 Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 30 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng THPT môn kiến thức thông thường số 31 Trắc nghiệm gia sư THCS cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 32 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 33 Trắc nghiệm giáo viên THCS với trung học phổ thông môn kiến thức chung số 34 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 35 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng tầm thường số 36 Trắc nghiệm cô giáo THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng tầm thường số 37 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở với THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 38 Trắc nghiệm cô giáo THCS và THPT môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 39 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng tầm thường số 40 Trắc nghiệm cô giáo THCS và THPT môn kiến thức thông thường số 41 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 42 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 43 Trắc nghiệm cô giáo THCS và THPT môn kiến thức thông thường số 44 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 45 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 46 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kiến thức bình thường số 47 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 48 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 49 Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kỹ năng và kiến thức chung số 50


*

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TIẾP.. THEO

Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức phổ biến số 51 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kiến thức chung số 52 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 53 Trắc nghiệm cô giáo THCS và THPT môn kỹ năng phổ biến số 54 Trắc nghiệm cô giáo THCS và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 55 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 56 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 57 Trắc nghiệm gia sư THCS và THPT môn kiến thức tầm thường số 58 Trắc nghiệm gia sư THCS cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức bình thường số 59 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với THPT môn kiến thức thông thường số 60 Trắc nghiệm gia sư THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 61 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với trung học phổ thông môn kỹ năng bình thường số 62 Trắc nghiệm giáo viên THCS với THPT môn kỹ năng thông thường số 63 Trắc nghiệm giáo viên THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng chung số 64 Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 65 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 66 Trắc nghiệm giáo viên THCS với THPT môn kiến thức bình thường số 67 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở và THPT môn kỹ năng và kiến thức thông thường số 68 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở và THPT môn kiến thức phổ biến số 69 Trắc nghiệm cô giáo THCS với THPT môn kỹ năng tầm thường số 70 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng thông thường số 71 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với THPT môn kiến thức tầm thường số 72 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức chung số 73 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 74 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng phổ biến số 75 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng chung số 76 Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 77 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kiến thức phổ biến số 78 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 79 Trắc nghiệm cô giáo THCS và THPT môn kiến thức tầm thường số 80 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và THPT môn kiến thức bình thường số 81 Trắc nghiệm giáo viên THCS với trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức chung số 82 Trắc nghiệm cô giáo THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 83 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 84 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kiến thức bình thường số 85 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kỹ năng thông thường số 86 Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kỹ năng thông thường số 87 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 88 Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kỹ năng tầm thường số 89 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng chung số 90 Trắc nghiệm thầy giáo THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 91 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và THPT môn kiến thức phổ biến số 92 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và THPT môn kiến thức và kỹ năng chung số 93 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kiến thức thông thường số 94 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 95 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở và THPT môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 96 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng chung số 97 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng bình thường số 98 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 99 Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 100

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TIẾPhường THEO

Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 101 Trắc nghiệm gia sư THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 102 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và THPT môn kiến thức thông thường số 103 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kiến thức và kỹ năng thông thường số 104 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng phổ biến số 105 Trắc nghiệm gia sư THCS với trung học phổ thông môn kiến thức thông thường số 106 Trắc nghiệm giáo viên THCS với THPT môn kiến thức bình thường số 107 Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kỹ năng phổ biến số 108 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và THPT môn kỹ năng và kiến thức bình thường số 109 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 110 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở và THPT môn kiến thức và kỹ năng thông thường số 111 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kỹ năng tầm thường số 112 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 113 Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức phổ biến số 114 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kỹ năng tầm thường số 115 Trắc nghiệm cô giáo THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 116 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kỹ năng thông thường số 117 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức chung số 118 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 119 Trắc nghiệm cô giáo THCS với trung học phổ thông môn kỹ năng bình thường số 120 Trắc nghiệm thầy giáo THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 121 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở và THPT môn kỹ năng tầm thường số 122 Trắc nghiệm gia sư THCS cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 123 Trắc nghiệm ôn thi viên chức dạy dỗ môn kiến thức tầm thường số 124 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 125 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kiến thức thông thường số 126 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng tầm thường số 127 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 128 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 129 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức thông thường số 130 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng chung số 131 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng THPT môn kiến thức tầm thường số 132 Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 133 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức phổ biến số 134 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 135 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức tầm thường số 136 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 137 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 138 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kỹ năng bình thường số 139 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức chung số 140 Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức bình thường số 141 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng tầm thường số 142 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở và THPT môn kiến thức bình thường số 143 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 144 Trắc nghiệm cô giáo THCS với THPT môn kiến thức phổ biến số 145 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và THPT môn kiến thức chung số 146 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 147 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kỹ năng bình thường số 148 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức bình thường số 149 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 150

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CUỐI CÙNG

Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kỹ năng và kiến thức chung số 151 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng phổ biến số 152 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 153 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 154 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 155 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức chung số 156 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kỹ năng phổ biến số 157 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 158 Trắc nghiệm thầy giáo THCS cùng THPT môn kỹ năng bình thường số 159 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng chung số 160 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở và THPT môn kiến thức và kỹ năng thông thường số 161 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 162 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng trung học phổ thông môn kiến thức bình thường số 163 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 164 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kiến thức tầm thường số 165 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kiến thức bình thường số 166 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 167 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 168 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng tầm thường số 169 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng chung số 170 Trắc nghiệm gia sư THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 171 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 172 Trắc nghiệm giáo viên THCS với THPT môn kỹ năng tầm thường số 173 Trắc nghiệm gia sư THCS cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng bình thường số 174 Trắc nghiệm thầy giáo THCS với THPT môn kỹ năng phổ biến số 175 Trắc nghiệm cô giáo THCS và trung học phổ thông môn kiến thức bình thường số 176 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng thông thường số 177 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 178 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và THPT môn kiến thức thông thường số 179 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở và THPT môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 180 Trắc nghiệm thầy giáo THCS và THPT môn kiến thức thông thường số 181 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng bình thường số 182 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kiến thức và kỹ năng phổ biến số 183 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với THPT môn kiến thức phổ biến số 184 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở cùng trung học phổ thông môn kiến thức bình thường số 185 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng và kiến thức bình thường số 186 Trắc nghiệm cô giáo THCS và THPT môn kỹ năng bình thường số 187 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng tầm thường số 188 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kiến thức bình thường số 189 Trắc nghiệm giáo viên THCS cùng THPT môn kỹ năng tầm thường số 190 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở và trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 191 Trắc nghiệm thầy giáo THCS cùng trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức tầm thường số 192 Trắc nghiệm giáo viên THCS với trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức thông thường số 193 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng phổ biến số 194 Trắc nghiệm gia sư trung học cơ sở với THPT môn kỹ năng bình thường số 195 Trắc nghiệm giáo viên trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức bình thường số 196 Trắc nghiệm cô giáo THCS cùng THPT môn kỹ năng và kiến thức bình thường số 197 Trắc nghiệm cô giáo trung học cơ sở với trung học phổ thông môn kỹ năng và kiến thức phổ biến số 198 Trắc nghiệm thầy giáo trung học cơ sở cùng THPT môn kỹ năng chung số 199 Trắc nghiệm giáo viên THCS và trung học phổ thông môn kỹ năng thông thường số 200

Bài viết liên quan