ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 4

Share:

Sở đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 20đôi mươi - 2021 bao gồm lời giải cùng bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tứ 22 cho những em học viên tìm hiểu thêm, củng thế kĩ năng giải Toán thù, ôn tập những dạng bài xích tập trọng tâm, chuẩn bị đến bài bác thi thân học kì 2 lớp 4 đạt công dụng cao. Mời những em cùng xem thêm cụ thể đề thi thân học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất dưới đây.

Bạn đang đọc: Đề thi giữa kì 2 lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 những môn học tập 2021


1. Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm 2021

Bài 1: Hình nào gồm

*
số ô vuông sẽ đánh đậm? (0,5 điểm)

Bài 2: Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 3: Điền vết >

*

B.

*
 
*

C.

*
 
*

D. 1

*

Bài 4: Điền số tương thích vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kg =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh đều nhau.

B. Có hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên tuy vậy cùng đều nhau.

C. Có tư góc vuông và có nhì cặp cạnh đối lập đều nhau.


D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a)

*

b)

*

Bài 9: Một lớp học tập tất cả 3/ 5 học sinh, trong số ấy số học sinh được xếp các loại hơi. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Đề thi thân học kì 2 lớp 4 năm 2021

Đáp án đề thi thân học kì 2 lớp 4 môn Toán thù năm 2021

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết >

A.

*
*

B.

*
=
*

C.

*
*

D. 1 >

*

Bài 4: Điền số thích hợp vào nơi chấm: (1 điểm)

85 dmét vuông = 8 500 cm2

1 tạ 25 kg = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

*

b) 

*

Bài 9: Một lớp học có 3/5 học viên, trong các số đó số học sinh được xếp một số loại khá. Tìm số học sinh xếp loại tương đối của lớp đó. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x

*
= 21 (học tập sinh)

Đáp số: 21 học sinh

2. Đề thi giữa học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm 2020

Câu 1: Trong các phân số

*
phân số như thế nào nhỏ hơn 1?A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Phân số nào tiếp sau đây bằng phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hình bình hành bao gồm độ dài lòng là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dmét vuông

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X +

*
= 9

b. X x

*
=
*

Câu 5: Số tương thích viết vào vị trí chnóng để 55m2 8cm2 = ... cmét vuông là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: Các phân số được thu xếp theo lắp thêm từ bỏ từ bự cho bé là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Tính bằng phương pháp dễ dãi duy nhất (1 điểm)

*

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 1trăng tròn m. Chiều rộng lớn bởi 2/3D dài. Tính chu vi và mặc tích của mảnh đất đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng bao gồm 250kg gạo. Buổi sáng vẫn phân phối 25kilogam gạo, buổi chiều buôn bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi siêu thị đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)Đáp án: Đề thi giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X +

*
= 9

X =

*

X =

*

b. X x

*
=
*

X =

*

X =

*

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

*

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và ăn mặc tích của mảnh đất đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

1trăng tròn x

*
= 80 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

1đôi mươi x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị bao gồm 250kg gạo. Buổi sáng sủa đã bán 25kilogam gạo, chiều tối buôn bán 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả hai buổi shop đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của cửa hàng sau buổi sớm phân phối là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo chiều tối phân phối là:

225 x

*
= 135 (kg)

Số kg gạo cả hai buổi shop đang bán được là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

Đề thi thân học kì 2 lớp 4 bắt đầu nhất: 2019 - 2020

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán thù lớp 4 - Đề 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng câu 1 và câu 2:

Câu 1. 0,5đ Trong các số đo sau đây, số đo bằng 80km là:

a. 8 000 mét vuông

b. 80 000 dm2

c. 800 000 m2

d. 80 000 000 m2

Câu 2. 0,5đ Chu vi của hình chữ nhật là 48centimet. Nếu chiều nhiều năm là 15centimet thì diện tích S hình chữ nhật là:

a. 24 cm2

b. 126 cm2c. 135 cm2

d. 720 cm2

Câu 3. 0,5đ Nối số đo sống cột A với số đo sinh sống cột B sao cho phù hợp:

Câu 4. 0,5đ Điền số đo phù hợp vào vị trí chấm:

Một hình bình hành gồm diện tích S

*
m2, chiều cao là
*
m. Cạnh lòng tương ứng của hình bình hành kia là……….

Câu 5. 0,5đ Ghi lốt so sánh vào ô trống:

3 km2 □ 300 000 m2

7 m2 □ 7000 dm2

Câu 6. 0,5đ Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:.

- Góc nhọn to hơn góc tù đọng □

- Góc nhọn nhỏ thêm hơn góc vuông □

- Góc vuông bằng 1/2 góc bẹt □

Câu 7. 2đ Tính:

Câu 8. 2đ A. Tìm x:

B. Xếp những số đo sau theo thứ trường đoản cú tăng dần:

Câu 9. 2 đ Một vườn cửa rau xanh hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 120m, chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều lâu năm. Cứ đọng 1mét vuông người ta chiếm được 5 kg rau sạch. Hỏi bạn ta thu hoạch được từng nào tạ rau sạch tLong trên vườn cửa rau củ hình chữ nhật trên?

Giải

Câu 10. 1 đ Hãy viết 5 phân số không giống nhau lớn hơn

*
và nhỏ nhiều hơn
*
.

Đáp án: Đề thi thân học kì 2 môn Tân oán lớp 4 - Đề 1

Bài 1 cùng bài 2:

Học sinc thực hiện đúng mỗi câu được: 0,5 điểm.

Xem thêm: Chòm Sao Đại Hùng Tinh Bắc Đẩu Là Gì? Sao Bắc Đẩu Là Gì

Bài 1: d

Bài 2: c

Bài 3 và bài 4:

Học sinch ghi đúng từng đáp án được 0,5 điểm.

Bài 3

Bài 4: 4m

Bài 5: 3kmét vuông > 300 000 mét vuông

7mét vuông 2

Bài 6: S – Đ – Đ

Bài 7:

Học sinc tính đúng mỗi phxay tính được 0,5 điểm.

Bài 8A:

Học sinch làm đúng từng bước được: 0,5 điểm.

A. Tìm x:

Có thể ghi : Vì mẫu mã số 7 = 35 : 5 phải Tử số x = 40 : 5

x = 8

Bài 8B: Đúng hết trang bị tự được 1 điểm.

B. Thứ từ bỏ xếp là:

Bài 9: Mỗi bước 0.5 điểm.

- Thiếu hoặc ghi không đúng đáp số, tên đơn vị chức năng trừ 0,5 điểm. (2 điểm)

Giải

Chiều rộng vườn cửa rau là: 1trăng tròn ×

*
= 80 (m)

Diện tích sân vườn rau xanh là: 120 × 80 = 960 (m2)

Số rau thu hoạch được là: 50 × 960 = 4800 (kg)

48000 kilogam tạ = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

Bài 10: Mỗi bước 0.5 điểm.Bảng ma trận đề thi giữa học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng làm phản hồi

SỐ HỌC

Bốn phép tính bên trên phân số

1

7

2

2

Tìm 5 phân số trọng tâm hai phân số

1

10

1

1

Tìm x với phân số

1

8A

1

1

Tìm phân số của một số

1

10

0.5

Nhân cùng với số bao gồm một chữ số

1

10

0.5

ĐO LƯỜNG

Chuyển đổi số đo khối lượng

Đổi số đo trọng lượng vào giải toán thù.

2

1; 3

10

0,5; 0,5

0,5

1,5

So sánh số đo diện tích

1

5

0,5

0,5

Sắp xếp số đo độ dài

1

8B

1

1

HÌNH HỌC

Tìm cạnh đáy hình bình hành.

1

4

0,5

0,5

So sánh những loại góc

1

6

0,5

0,5

Tính diện tích hình chữ nhật

1

2

0,5

1,5

Giải toán diện tích S hình chữ nhật.

10

0.5

0,5

2

2

2

1

2

1

10

4. Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa phân tách không còn mang lại 2, vừa phân chia hết đến 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2

Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số phân chia hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567

Câu 3. (0,5 điểm) (M1). Phân số làm sao dưới đây bằng

*
?

Câu 4. (0,5 điểm) (M1). Rút gọn phân số

*
ta được hiệu quả là:

Câu 5. (0,5 điểm) (M2). Kết trái của phnghiền cộng

*
là:

Câu 6. (0,5 điểm) (M2). Cho số tương thích nhằm điền vào vị trí trống là

*
:

A. 16

B. 24

C. 27

Câu 7. (0,5 điểm) (M1). Viết số tương thích vào nơi chấm:

*
cụ kỉ = ...........năm

A. 25

B. 20

C. 22

Câu 8. (0,5 điểm) (M1). 45dmét vuông 37cm2 = .............cm2

A. 4037

B. 4537

C. 400537

Câu 9. (0,5 điểm) (M2). Một hình chữ nhật có diện tích

*
m2, chiều dài
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

Câu 10. (0,5 điểm) (M2). Cho hình bình hành bao gồm diện tích 525mét vuông, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m

B. 35m

C. 25m

Câu 11. (0,5 điểm) (M3). Giá trị của biểu thức là

*
:

Câu 12. (0,5 điểm) (M3).

*
= .............. Số điền vào khu vực chnóng là:

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm) Tính:

Câu 14. (2 điểm) Lớp 4A gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại mức độ vừa phải. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Bài viết liên quan