Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Tt200

Share:
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ thẳng và loại gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo giữ chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC thẳng cùng gián tiếp, tất cả cả phiên bản word với Excel, trả lời biện pháp lập Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ.

Bạn đang đọc: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tt200

1. Mẫu báo cáo giữ chuyển tiền tệ theo Thông tư 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo cách thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTtiết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú vận động ghê doanh
1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung cấp hình thức dịch vụ với lệch giá khác01
2. Tiền đưa ra trả cho những người hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền đưa ra trả cho những người lao động03
4. Tiền lãi vay mượn sẽ trả04
5. Thuế thu nhập công ty đã nộp05
6. Tiền thu khác tự hoạt động kinh doanh06
7. Tiền đưa ra không giống mang lại hoạt động kinh doanh07
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự chuyển động khiếp doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự chuyển động đầu tư
1. Tiền đưa ra nhằm buôn bán, xuất bản TSCĐ, BĐSĐT với những gia tài lâu dài khác21
2. Tiền thu từ bỏ tkhô cứng lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT cùng các gia tài dài hạn khác22
3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay vốn, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu tiền lời cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự chuyển động đầu tư30
III. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú vận động tài chính
1. Tiền thu tự xây cất CP, thừa nhận vốn góp của chủ sở hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những nhà thiết lập, mua lại CP của công ty đã phân phát hành32
3. Tiền thu từ đi vay33
4. Tiền trả nợ cội vay và nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, ROI sẽ trả mang lại nhà slàm việc hữu35
Lưu chuyển khoản thuần trường đoản cú vận động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương tự tiền đầu kỳHình ảnh tận hưởng của biến đổi tỷ giá chỉ hối hận đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền cùng tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬP.. BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP.. LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không có số liệu thì doanh nghiệp chưa hẳn trình diễn mà lại ko được tiến công lại “Mã số” tiêu chí.(2) Đối với trường hợp mướn hình thức dịch vụ có tác dụng kế toán, làm cho kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề hình thức kế toán, tên đơn vị chức năng cung cấp hình thức dịch vụ kế tân oán.

Xem thêm: Màng Sinh Chất Của Tế Bào Nhân Sơ Được Cấu Tạo Từ:, Cấu Tạo Của Tế Bào Sinh Vật Nhân Sơ


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tư 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tngày tiết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản từ bỏ chuyển động gớm doanh

1. Tiền thu từ bỏ bán hàng, cung ứng hình thức dịch vụ cùng lợi nhuận khác

01

2. Tiền đưa ra trả cho những người cung ứng hàng hóa và dịch vụ

02

3. Tiền chi trả cho những người lao động

03

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống từ chuyển động khiếp doanh

06

7. Tiền đưa ra không giống cho chuyển động khiếp doanh

07

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động gớm doanh

20

II. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú vận động đầu tư

1. Tiền chi nhằm mua sắm, xây cất TSCĐ với những gia tài lâu năm khác

21

2. Tiền thu từ bỏ tkhô giòn lý, nhượng bán TSCĐ cùng các gia tài lâu dài khác

22

3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, download các lý lẽ nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay vốn, chào bán lại những phương pháp nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền đưa ra đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu lãi giải ngân cho vay, cổ tức với lợi tức đầu tư được chia

27

Lưu chuyển khoản thuần tự hoạt động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ bỏ vận động tài chính

1. Tiền thu trường đoản cú gây ra CP, dìm vốn góp của nhà sngơi nghỉ hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho những chủ thiết lập, thâu tóm về cổ phiếu của người tiêu dùng đã phát hành

32

3. Tiền vay ngắn hạn, lâu năm nhận được

33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền bỏ ra trả nợ mướn tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang lại nhà sở hữu

36

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ chuyển động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương đương tiền đầu kỳ

60

Ảnh tận hưởng của biến hóa tỷ giá bán ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

Tiền cùng tương đương chi phí vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các chỉ tiêu không tồn tại số liệu thì công ty chưa hẳn trình diễn tuy thế ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là các đơn vị các dịch vụ kế tân oán bắt buộc ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên với xúc tiến Đơn vị cung ứng hình thức kế tân oán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu mã báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ về trên đây:1. Tải Mẫu report lưu giữ chuyển khoản tệ bạn dạng Word:

Bài viết liên quan