Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

Yết đế yết đế, tía la yết đế, bố la tăng yết đế, người yêu đề tát bà ha. Cũng tức là: cố gắng nỗ lực, cố gắng hơn thế nữa, nỗ lực thêm không chỉ có thế, bờ giải bay phía trên rồi...

You watching: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh


Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong những trong những gớm cnạp năng lượng phiên bản với phổ quát của Phật Giáo Đại Thừa. Bài tởm này là một trong trong số bài xích tởm của bộ Bát Nhã kết tập trên Ấn Độ qua bảy vậy kỷ, từ năm 100 T.C.N. cho 600 C.N. Khi được truyền sang trọng China.Tâm Kinc sẽ được nhiều vị cao tăng di chuyển từ giờ đồng hồ Phạn lịch sự giờ Hán: ngài Cưu Ma La Thập dịch vào tầm năm 402-412 C.N., ngài Huyền Trang dịch năm 649 C.N., ngài Nghĩa Huyền (700 C.N.), ngài Pháp Nguyệt (732 C.N.), ngài Bát Nhã và Lợi Ngôn (790 C.N.), ngài Trí Tuệ Luận (850 C.N.), ngài Pháp Thành (856 C.N.) với ngài Thi Hộ (980 C.N.). Trong các phiên bản dịch nầy, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang là phổ thông tuyệt nhất.
Riêng trên Việt Nam, phiên bản dịch của ngài Huyền Trang được chuyển sang trọng chữ quốc ngữ Hán Việt và thường dùng để làm trì tụng từng ngày. Quý vị cao tăng cũng đều có kiến thiết những sách nhằm giải thích nghĩa tởm, trong những số đó các sách của quý Hòa thượng Thích Thiện tại Hoa, Thích Tkhô cứng Từ, và Thích Nhất Hạnh là diện tích lớn độc nhất.

See more: Tiểu Luận: Thực Trạng Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Địa Phương


*

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ uẩn giai ko, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, dung nhan bất dị ko, ko bất dị dung nhan, nhan sắc tức thị không, không tức thị sắc đẹp, thọ tưởng hành thức diệc phục nhỏng thị.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật nhiều chũm, trọng điểm vô tai quái không tự tin, vô quỷ quái không tự tin vậy, vô hữu khủng ba, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

See more: Vị Trí Đặt Cây Đại Phú Gia Trổ Bông Co Y Nghia Gi, Vị Trí Đặt Và Cách Chăm Sóc Tại Nhà


Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chụ, thị đại minc chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chụ, năng trừ độc nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
*

*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Blog